icoon_organisatie

ORGANISATIE

Hoe duurzaam en vitaal is jouw organisatie?

Een vitale organisatie inspireert. Een vitale organisatie stuurt op resultaat én ontwikkeling. De duurzame en inclusieve HR agenda versterkt de strategie van jouw organisatie. Je wilt dat mensen met plezier en inspiratie met je samenwerken.  Je wilt graag praktische resultaten, maar merkt dat je tegen patronen van de organisatie aanloopt. Wat vraagt dit van je leiderschap?

Door de Corona-crisis staan vanzelfsprekendheden ter discussie. Hoe houd je mensen duurzaam inzetbaar? Wat is een gezonde in- door- en uitstroom? Hoe bind ik mensen aan mijn organisatie of hoe neem ik zorgvuldig afscheid? Hoe bouw ik een toekomstbestendige en betekenisvolle agenda voor de organisatie die inspireert en mobiliseert. Hoe deel ik structureel kennis in mijn organisatie? Hoe activeer ik vernieuwing? Wat is een goede sociale én organisatorische balans in  online en fysiek werken? Hoe sluiten we aan bij de behoefte aan een betekenisvolle koers. Wat is een goede balans tussen ontwikkeling en beheer?

Organisaties die anticyclisch investeren, blijken het beste uit de crisis te komen.
Het psychologisch contract tussen werkgever en werknemer verandert. Hoe maken we wederzijdse verwachtingen samen expliciet en wat is de betekenis voor beleid? Hoe ontwikkel je ruimte voor een gezonde balans tussen sturen op resultaten én ontwikkeling? Hoe blijven mensen wendbaar? Boeien en (non) binden is een huwelijk dat verder gaat dan de grenzen van de organisatie. Hoe zorg je voor een inspirerende werkomgeving waarin mensen zich gezien voelen én bereid zijn hun nek uit te steken? Hoe creëer je als organisatie een preventief klimaat voor betekenisvolle groei. Wat is daarvoor nodig? Wat vraagt dat van jouw leiderschap?

Een zogenaamde Tweede Morgen-organisatie heeft maatschappelijke betekenis voor haar omgeving en biedt niet slechts werkgelegenheid of draagt belasting af. Medewerkers ervaren een veilig ontwikkelklimaat, waarin ze uitgedaagd worden én verantwoordelijkheid nemen. Diepere waarden en drijfveren zijn richtinggevend en praktisch doorleefd. Arbeidsorganisaties zijn in transitie.

Nieuwsgierig geworden?

Van harte uitgenodigd voor een verkennend gesprek. 

Organisatie APK

Het startpunt is de visie en de ambities van de organisatie. Waar wil je naar toe. De volgende stap is een foto van de huidige organisatie, op collectief en individueel niveau. Stap 3 is het benoemen van de spanning/verschillen tussen ambitie en realiteit: wat zijn kwalitatieve en kwantitatieve discrepanties? De laatste stap is een schets van een realistisch ontwikkelpad. Deze stappen worden gezet in co-creatie met leidinggevenden en HR.

Speels HR-beleid

Hoe bouw je een organisatie waarin mensen dagelijks fluitend naar hun werk gaan? Waarin bezieling en betrokkenheid bij de doelen van de organisatie samengaan met ontspanning en collegialiteit. Waarin een goede balans is tussen het sturen op resultaten én ontwikkeling? Dat vraagt leiderschap en een vitaal HR-beleid dat de strategie van een organisatie versterkt. Dat vraagt oprechte aandacht en oog voor elkaar. Betekenisvolle keuzes maken dit mogelijk, waarin ruimte is om te spelen én te presteren.

Jeroen Cras: 'Ik verbind strategie en organisatie met de mens. Ik ben gericht op duurzaam resultaat. '