OVER DE TWEEDE MORGEN

Jeroen Cras: 'Ik verbind strategie en organisatie met de mens. Ik ben gericht op duurzaam resultaat. '

Wie is Jeroen Cras?

Verbindend ontwikkelen. Dat is wat ik doe. Vanuit een positief mensbeeld en een toegewijd vooruitgangsgeloof. Het glas is bij mij half- of helemaal vol. Mijn kernwaarden evenwaardigheid en verbinding zijn mijn innerlijk kompas. Vandaar uit geef ik ruimte en inspiratie om beweging te maken. Als metgezel reis ik graag een stukje met jou en je organisatie mee. Ik verbind strategie en organisatie met de mens. Ik ben erg gericht op duurzaam resultaat. Niet alleen gericht op korte termijn, maar ook op lange termijn effect. In de afgelopen 30 jaar heb ik in zeer diverse werkkringen gewerkt. In de wetenschap, bij de overheid, in de zakelijke dienstverlening en bij een woningcorporatie. Mijn oorspronkelijke vak bedrijfseconoom heeft op diverse manieren en rollen vorm gekregen. Rode draad in alles wat ik doe is de verbinding tussen mens, organisatie en strategie. In verschillende rollen kwam dat tot uiting. In de ruim 20 jaar waarin ik leiding gaf heb ik vele anderen wonderen zien verrichten. Op mijn pad heb ik vele pieken en ook dalen ervaren. Dat is heel gewoon. De dalen bleken mijn belangrijke leermeesters. Mijn expertise ligt op het gebied van verandermanagement. Mensen ervaren mij als toegewijd. Ik stuur krachtig op resultaat en ben zorgvuldig in relaties. Als adviseur, trainer en coach begeleid ik organisaties en mensen in het maken van betekenisvolle keuzes in hun werk, zodat zij meer vreugde ervaren en beter en gezonder functioneren. Afgelopen periode heb ik zelf het pad gelopen naar mijn “tweede morgen”. Daarbij kwam ik allerlei twijfels, angsten en onzekerheden tegen. Toch heb ik een dieper weten ervaren en heb veel bemoediging ontmoet en mogen ontvangen. Dat heeft mij gesterkt om vanuit een diepe overtuiging de keuze te maken voor ondernemerschap. Daarbij leef ik mijn motto: ik zoek niet ik vind. Ik verheug mij op onze samenwerking. Hou je soepel.

Inspiratiebronnen

"Door in jezelf te gaan wonen, kun je gaan tonen wie je in waarachtigheid bent", zei Marieke de Vrij. Vele bronnen inspireren en voeden mij: kunst, literatuur, levensverhalen in allerlei vormen, natuur, muziek. Mijn allerbelangrijkste voedingsbron zijn de betekenisvolle ontmoetingen met anderen! Het meeste inspiratie geeft mij een goed gesprek, zakelijk en privé, waarin waarachtig en oprecht contact gevoeld wordt. Dankbaar ben ik voor de vele leermeesters en fijne mentoren die op mijn levenspad kwamen. Mensen die mij ruimte gaven en geven, die mij zien en zagen in wie ik was en ben. Ik heb geluk gehad met mijn leidinggevenden en collega's in mijn verschillende werkkringen. Een belangrijke inspiratiebron in deze fase van mijn eigen loopbaan is David Brooks met zijn boek The Second Mountain. Elementen daarvan heb ik praktisch vertaald in bijvoorbeeld de training De Tweede Morgen. Voor het vak strategie-implementatie zijn belangrijke inspiratoren Jeroen de Flander en Lysander Werbrouck van the performance factory. Voor duurzaam HRM heb ik met veel plezier mogen samenwerken met Willem de Lange, Jeroen Koppens en de vele P&O/HR-collega’s waarmee ik mocht werken. Een verbindende meesterstrateeg en vriend, waarmee ik graag sparde was Ton Streppel, die ons helaas recent is ontvallen. Mijn kompanen van Strategie in een dag vullen mij aan en houden mij scherp. In de vele trainingen die ik zelf gevolgd heb ben ik verrijkt met inzichten en ervaringen. Mijn belangrijkste bron van inspiratie is en blijft mijn gezin, familie en vrienden!